Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Mar 19, 2019

Elin och Fredrik pratar om vad en skuggutredning är, varför man gör en sådan och vad resultatet av den blev. Rapporten som är resultatet av skuggutredning heter "En akademi för kunskapsekonomin - reformer för en högskola i världsklass."