Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Feb 18, 2020

Thomas och Elin pratar om hans tidigare jobb som chefredaktör och ansvarig utgivare för Expressen, vad han gör idag, vilka tips han har till politiker och alternativa medier.

Producerat av Silverdrake Förlag