Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Mar 31, 2020

Jacob och Elin pratar om vad sker i ekonomin och på marknaden nu under pandemin.

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag

silverdrakeförlag.se

marcus@silverdrakeforlag.se