Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Apr 28, 2020

Hampus och Elin pratar om Emirates Holidays som är en resebyrå om hur de gör sin marknadsföring och så klart lite corona.

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag

silverdrakeförlag.se

marcus@silverdrakeforlag.se