Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jun 9, 2020

Jonas och Elin pratar om hans bok Moderna tider 4.0 om den nya industriella tiden vi är och kommer till.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se