Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jul 29, 2020

Hamid och Elin tar upp komiska, tragikomiska och konstiga saker som hänt i historien med en utvikning om att om ryssen kommer, kommer vi att börja med en MBL-förhandling.