Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


May 15, 2018

Rebecca Weidmo Uvell berättar om livet som egenföretagare. Finns det granskningar som hon ångrar? Vad har varit framgångsrik i hennes arbete?