Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Oct 28, 2020

Eli Göndör kommer tillbaka till podden och vi samtalar om samtalet.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se