Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Dec 15, 2020

Albin Kjellberg pratar om aktiemarknaden, metoder, sport och varför han är så lättengagerad.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se