Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jan 13, 2021

Benjamin Juhlin har översatt Ludwig von Mises bok "Mänskligt handlande" och avsnittet berör boken, men också hur Benjamin och Elin ser på samhällsfrågor.
 
Länk till Discord-kanalen:
 
Benjamin Juhlins artikelsida på Cospaia:

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se