Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Mar 17, 2021

Joakim och Elin pratar om ekonomi, finans, historia, utveckling, riksbanken och varför avskaffa oftast är rätt svar.