Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jun 6, 2018

Vi pratar om regeringens olika utredningar, varför dessa genomförs och hur går man tillväga? Vi gräver lite djupare i Anders Erikssons egna utredning om värnpliktens medinflytande.