Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jun 8, 2021

Felix Arnstedt från Byggföretagen gästar podden för att prata om avtalsrörelsen, historien bakom den svenska modellen, kollektivavtal och om hur man förhandlar.