Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Sep 21, 2021

Stefan Krakowski är först i världen med att beskriva incels genom att ha intervjuat flera incels. Stefan och Elin pratar om mansöverskottet, jämställdhet, kvinnohat och om våldsbejakande extremism.