Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Sep 29, 2022

Isidor Olsbjörk gästar podden för att prata om hans jobb som underhållare. Han är komiker och Sveriges sista magiker. 

 

Följ honom på instagram: @Isidorunofficial och på twitter: @IsidorOlsbjork

 

Följ podden på instagram: @jobba.jobba.jobba