Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jun 15, 2023

Rasmus Hansson gästar podden för att prata om truckkort, skyddsombud och framförallt om att vara tf redaktör på Nya Mitten (@NyaMitten). Självklart pratar Rasmus och Elin om hur tjejer är och att hamna i kaninhål. 

 

Följ Rasmus på twitter: @hanssonrasmus1