Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Jun 26, 2018

Vi pratar om Simons jobb som alltid är en kombination av självutlämnande och komik.

Klippt av Marcus Blomgren


Jun 20, 2018

Vi pratar om om uppdraget som politiker och olika roller som Jessica haft som bl.a. gruppledare och varför valde hon politiken.


Jun 12, 2018

Vi pratar om finansmarknaden, vem passar att jobba där och vad heter det när man måste göra sig av med sina blåbär snabbt innan marknaden fattar att de kommer vara värdelösa.

Klippt av Marcus Blomgren. 


Jun 6, 2018

Vi pratar om regeringens olika utredningar, varför dessa genomförs och hur går man tillväga? Vi gräver lite djupare i Anders Erikssons egna utredning om värnpliktens medinflytande.