Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Apr 30, 2019

Elin och Per pratar om att hitta avvikelser i en stor mängd data.


Apr 23, 2019

Elin och Lars pratar om polisen om brott och varför man ska jobba som polis.


Apr 16, 2019

Elin och Jacob pratar om trendiga dieter, vanliga fördomar, missuppfattning och om vad staten kan göra för att minska fetma.
 


Apr 9, 2019

Elin & Claes pratar om högt betald psykoterapi, om att ställa frågan sig varför, åsiktskorridorer och samhällsdebatten.


Apr 2, 2019

Elin försöker lära sig mer om rymden genom att fråga om Ella om rymden.