Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Jan 28, 2020

Linda och Elin pratar om KRY och om jobbet som PR- och pressmanager.

Producerat av Silverdrake Förlag


Jan 21, 2020

Karin och Elin pratar om Karins jobb som arbetsplatsstrateg och vilka effekter olika utformningar får effekt.

Producerat av Silverdrake Förlag


Jan 14, 2020

Christian och Elin pratar om att vara journalist med inriktning på psykisk ohälsa och hans granskning av Thomas Erikssons bok Omgiven av idioter.

Producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren

 


Jan 7, 2020

Anders Jansson gästar det 100:e avsnittet och Elin intervjuar honom för en ev anställning.

Producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren