Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Feb 26, 2020

Husmor Lisa och Elin pratar om att byta karriär sent i livet, att lära sig en helt ny bransch och vara först i Sverige.

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag

silverdrakeförlag.se

marcus@silverdrakeförlag.se


Feb 18, 2020

Thomas och Elin pratar om hans tidigare jobb som chefredaktör och ansvarig utgivare för Expressen, vad han gör idag, vilka tips han har till politiker och alternativa medier.

Producerat av Silverdrake Förlag


Feb 11, 2020

Kristina och Elin pratar om nya metoder för att jobba med sitt varumärke för att vara konkurrenskraftig.

Producerat av Silverdrake Förlag


Feb 5, 2020

Fredrik och Elin pratar om svårigheter, lärdomar och fällor med rekrytering.

Producerat av Silverdrake Förlag.