Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Jul 29, 2020

Hamid och Elin tar upp komiska, tragikomiska och konstiga saker som hänt i historien med en utvikning om att om ryssen kommer, kommer vi att börja med en MBL-förhandling.


Jul 21, 2020

Victoria och Elin pratar om hur det är att forska och vilka anpassningar hon har fått göra.


Jul 14, 2020

Tobias och Elin pratar om Tobias reportage om turerna kring Eriksdalsbadet.


Jul 8, 2020

Alexander är grundare av Third Act som skapar appar och samtalet handlar om hur man skapar appar och vilka appar som de skapar nu.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se


Jul 1, 2020

Zebulon och Elin pratar om Folk och Försvar, Försvarspolitik och om att ställa frågor.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se