Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Sep 29, 2022

Isidor Olsbjörk gästar podden för att prata om hans jobb som underhållare. Han är komiker och Sveriges sista magiker. 

 

Följ honom på instagram: @Isidorunofficial och på twitter: @IsidorOlsbjork

 

Följ podden på instagram: @jobba.jobba.jobba


Sep 19, 2022

Erik Petschler är dialogpolis som har funderat över en alternativ hantering kring droger. 

Följ honom på twitter: @PetschlerErik

 

Podden finns på instagram! @jobbajobbajobba