Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Dec 13, 2022

Johan Wicklén gästar podden för att dricka gin och prata om boken "Vi ger oss aldrig - så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket". Han vägrar som alltid ta ställning om vad han tycker om frågan i sak, vilket gör honom till Sveriges enda riktiga journalist. 

 

Följ honom Twitter...