Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jul 3, 2018

Erik är kommunikationschef på VGR och förutom kommunikation pratar vi om utmaningar, nya lösningar, digitalisering och om tiden på FM när debatten lämnade fikarummen.

Klippt av Marcus Blomgren