Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Aug 14, 2018

Fredrik kommer ut med att han har gått med i ett parti och vi pratar om hans hjärtefrågor trots att vi egentligen känner varandra genom cykling.

Klippt av Marcus Blomgren