Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Feb 28, 2018

Elin Sobczak träffar Annelie Stiglund och pratar om vad en UD-karriär är, engagemang på arbetsplatser och vilka är våra erfarenheter av när det är dags att säga upp sig.

Klippt av Marcus Blomgren