Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Sep 4, 2018

Elin och Stig-Björn pratar om Socialdemokraterna & Moderaterna som betongpartier, vad Sverigedemokraterna borde gjort förra valet, årets val, motboken och allmän samtidsspaning.