Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Oct 23, 2018

Vi pratar om hennes jobb inom räddningstjänsten, uppdraget inom Agenda 2030, styrsystem och ledarskap inom offentlig sektor.