Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Oct 30, 2018

Elin intervjuar Emma som är CEO och medgrundare till företaget Lobby Design vars uppgift är att förstärka identiteten på ett företag genom design.