Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Mar 7, 2018

Vi försöker reda ut vad en politisk sakkunnig egentligen gör samtidigt som vi pratar om politik, försvar, vår kärlek till Gunnar Karlssons citat och mycket annat.

Klippt av Marcus Blomgren