Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Dec 18, 2018

Elin och Patrik pratar om hans jobb som snusgeneral, lobbyism och vilka är de heta frågorna just nu.