Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Feb 5, 2019

Elin och Marinette pratar om jobbet som pressekreterare på Försvarsdepartementet, kommunikation och hur det är att som icke offentlig person bli utsatt för ett drev.