Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Mar 21, 2018

Vi pratar om metadata, kommunikation, personligheter och om framgångsrik annonseringen men framförallt varför gör vi som vi gör.

Klippt av Marcus Blomgren