Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Apr 30, 2019

Elin och Per pratar om att hitta avvikelser i en stor mängd data.