Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


May 28, 2019

Elin och Maryram pratar om Mayrams nya företag och varför vi behöver arbeta annorlunda i framtiden och vad kan och behöver företag göra för att matcha förändringarna i samhället.