Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jun 25, 2019

Elin & Staffan pratar om förändringarna inom Arbetsförmedlingen, vad det militära ledarskapet är hur kan jobba med det civilt.