Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jul 16, 2019

Torild och Elin pratar om hur samhället fokuserar på brister när det kommer till arbetsmarknad istället för resurser man kan erbjuda marknaden