Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Aug 6, 2019

Max Magnus och Elin pratar om att hitta den vise sten, konstnärsskapande och om att jobba som konstnär.