Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Aug 14, 2019

B-O är regionråd i Uppsala och berättar om varför han jobbar politisk och hur han gör det.