Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Sep 17, 2019

Andreas och Elin pratar om hans jobb som åklagare och stabsjurist vid flygvapnet.

Klippt & producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren