Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Oct 22, 2019

Johan och Elin pratat om att slöseri i offentlig verksamhet. Kommuner som vill uppmärksamma sin kommun med stora investeringar, om kommunens tesla-köp och alla logotypbyten som kostar skattebetalarna orimligt mycket.

Producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren