Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Nov 12, 2019

Anders och Elin pratar om hans jobb som manusförfattare och att får återkopplingen att det man nyss gjort är en dikeskörning.

Producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren