Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Nov 26, 2019

Anders och Elin pratar om forskning om framtiden. Hur samhället förändras och hur man forskar på framtiden.

Producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren