Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Dec 31, 2019

Patrick och Elin pratar om vad Rättvis skatteprocess är för något, vilka fall de tagit sig an, aktuellt fall och vad man som enskild kan göra.