Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


May 11, 2021

Ashkan Fardost gästar podden för att prata om vad han egentligen jobbar med och varför han inte längre jobbar med organisk kemi eller musik.