Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Mar 3, 2020

Jacob och Elin pratar om appen Yepstr, den svenska modellen, om vilka förändringar har vill se på arbetsmarknaden.

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag

silverdrakeförlag.se

marcus@silverdrakeförlag.se