Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Mar 28, 2018

Annelie Stiglund är tillbaka på allmänhetens begäran och vi pratar om våra erfarenheter om karriärplanering och mentorskapet.


Mar 21, 2018

Vi pratar om metadata, kommunikation, personligheter och om framgångsrik annonseringen men framförallt varför gör vi som vi gör.

Klippt av Marcus Blomgren


Mar 14, 2018

Vi pratar om vad Svenskt Näringsliv gör för något, om svensk arbetsmarknad, vinster i välfärden och frihet.

 

Klippt av Marcus Blomgren


Mar 7, 2018

Vi försöker reda ut vad en politisk sakkunnig egentligen gör samtidigt som vi pratar om politik, försvar, vår kärlek till Gunnar Karlssons citat och mycket annat.

Klippt av Marcus Blomgren