Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jul 1, 2020

Zebulon och Elin pratar om Folk och Försvar, Försvarspolitik och om att ställa frågor.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se