Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jul 8, 2020

Alexander är grundare av Third Act som skapar appar och samtalet handlar om hur man skapar appar och vilka appar som de skapar nu.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se