Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


May 9, 2018

Tom Samuelsson reder ut vad propaganda är och om vi behöver vara oroliga? Vad är det som sker med ny teknik och vad ska man göra för att skydda sig?

 

Klippt av Marcus Blomgren